กฎระเบียบที่ควรรู้

การเงินและการธนาคาร

ระบบการเงินและการธนาคาร

กิจการการเงินการธนาคารในนอร์เวย์เป็นกิจการที่ได้รับการยกเว้นเรื่องการผูกขาด กล่าวคือธนาคารรายใหญ่อาจมีความสามารถในการปล่อยเงินกู้จำเพาะสูงกว่าธนาคารคู่แข่ง เช่น การปล่อยเงินกู้เพื่อการศึกษาของนักเรียนในนอร์เวย์ จะถูกควบคุมโดยธนาคารของรัฐ ซึ่งสามารถให้ข้อเสนอทางการเงินที่ดีกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไปได้ หรือการปล่อยเงินกู้เพื่อการสร้างบ้านใหม่ ธนาคาร Norwegian State Housing Bank ก็สามารถมีข้อเสนอที่ดีกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ทั้งนี้ เนื่องจากระบบสวัสดิการที่ครอบคลุมนั่นเอง

ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินในนอร์เวย์จะต้องดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารเท่านั้น กล่าวคือจะไม่สามารถมีส่วนในการเข้าถือหุ้น หรือแตกสายธุรกิจไปยังกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ เช่น การค้า การต่อเรือ การให้บริการการขนส่ง หรือธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทได้ นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินในนอร์เวย์นั้น ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะต้องได้รับอนุญาตจาก the Norwegian Financial Supervisory Authority: NFSA โดยข้อบังคับดังกล่าวยังรวมถึงการขออนุญาตออกหุ้นกู้ หรือพันธบัตรต่าง ๆ เพื่อการระดมทุนของบริษัททั่วไปอีกด้วย อย่างไรก็ตามหากกิจกรรมทางการเงินดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการให้เครดิตสำหรับการจ่ายเงินระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสินค้า ธนาคาร/ สถาบันการเงินไม่จำเป็นต้องขออนุญาตในการให้เครดิตดังกล่าวจาก NFSA


ระบบการเงินและการธนาคาร

ชื่อ บริการ ติดต่อ (สำนักงานใหญ่)
Nordea Bank Norge ASA
(ธนาคารพาณิชย์)
ธุรกรรมทั่วไป การโอนเงินและชำระเงินทั้งในและต่างประเทศ  สินเชื่อ เป็นต้น Middelthuns gate 17 0368 OSLO
(+47) 915 06002
www.nordea.no
DNB Bank ASA
(ธนาคารพาณิชย์)
ธุรกรรมทั่วไป การโอนเงินและชำระเงินทั้งในและต่างประเทศ สินเชื่อ เป็นต้น Dronning Eufemias gate 300191 OSLO
(+47) 915 04800
www.dnb.no
Bank I Oslo AS
(ธนาคารพาณิชย์)
ธุรกรรมทั่วไป การโอนเงินและชำระเงินทั้งในและต่างประเทศ สินเชื่อ เป็นต้น Youngstorget 5 0181 OSLO
(+47) 91502300
www.sparebank1.no
GIEK
(ธนาคารเฉพาะกิจ)
สินเชื่อธุรกิจเพื่อการนำเข้าและส่งออก Pb 1763 Vika N-0122 OSLO
(+47) 22876200
(+47) 22832445
postmottak@giek.no
www.giek.no

การโอนเงินระหว่างประเทศ

การโอนเงินเข้าและออกจากนอร์เวย์ จะต้องได้รับอนุญาตและรายงานผ่าน Currency Exchange Register อย่างไรก็ตาม หากการโอนเงินดังกล่าวกระทำผ่านธนาคารในนอร์เวย์ ธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานต่อ Currency Exchange Register

แม้ว่าธุรกรรมทางการเงินในนอร์เวย์ส่วนใหญ่จะเป็นระบบออนไลน์และใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก แต่การโอนเงินมักจะใช้เวลาประมาณ 2 – 5 วันทำการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและการรักษาความปลอดภัย ส่วนการใช้ระบบเช็คเงินสดไม่เป็นที่นิยมในนอร์เวย์ทำให้มีค่าบริการค่อนข้างสูง

ตัวอย่าง ค่าธรรมเนียมธนาคาร Nordea Bank Norge ASA ดังนี้

รูปแบบธุรกรรม ธุรกรรมออนไลน์ (โครนนอร์เวย์) ธุรกรรมผ่านเจ้าหน้าที่ (โครนนอร์เวย์)
การโอนเงินไปยังธนาคารปลายทางใน EU/EEA 20 -
การโอนเงินไปยังธนาคารปลายทางในทวีปอื่น 60 150
เช็คระหว่างประเทศ 60 150