หน่วยงานราชการไทย

ชื่อหน่วยงาน ติดต่อ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล Eilert Sundts gt. 4, 0244 Oslo, Norway
  (+47) 22128660
thaioslo@online.no
www.thaiembassy.no
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน
Hellerupvej 76, 2900 Hellerup, Denmark
(+45) 39626999
dipt@thaicom.dk
www.thaicom.dk
สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม
Stureplan 4C , 4th floor
stockholm@boi.go.th