เกาะติดข่าว

นอร์เวย์เปิดให้บริการข้อมูลส่งเสริมการค้าภาคเอกชน

นอร์เวย์เปิดให้บริการข้อมูลส่งเสริมการค้าภาคเอกชน นอร์เวย์เปิดให้บริการข้อมูลส่งเสริมการค้าภาคเอกชน
              นอร์เวย์เปิดช่องทางหาคู่ค้าทางธุรกิจ ให้บริการข้อมูลการส่งออก โดย Oslo Chamber of Commerce จะเป็นผู้ให้บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าไปยังนอร์เวย์และการหาคู่ค้าในนอร์เวย์สำหรับภาคเอกชนที่สนใจ โดยแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก เป็น Market report ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มอุตสาหกรรมที่ภาคเอกชนสนใจ คู่แข่งในตลาด การกระจายสินค้า รายชื่อหน่วยงานและการจัดนิทรรศการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลราคาสินค้าและกฎหมาย โดยคิดค่าบริการในส่วนนี้ 2,500 ยูโร

              ส่วนที่สอง เป็นบริการหาคู่ค้าในนอร์เวย์ (Partner research & Matchmaking) ซึ่งจะเป็นการหาบริษัทนอร์เวย์ที่มีความสนใจหรือศักยภาพเป็นคู่ค้า โดยจะจัดให้พบ 3-4 บริษัท โดยคิดค่าบริการในส่วนนี้ 3,000 ยูโร สำหรับการชำระค่าใช้จ่ายแบ่งเป็นร้อยละ 50 เมื่อลงนามในสัญญา และอีกร้อยละ 50 เมื่อโครงการเสร็จสิ้นลง โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ Oslo Chamber of Commerce ได้ที่อีเมล astri@chamber.no หมายเลขโทรศัพท์ +47 99 62 15 68

07/23/2018กลับหน้าหลัก