ข่าวเด่น

แนวโน้มเศรษฐกิจนอร์เวย์ในปี 2558

เมื่อวันที่ 16 มการาคม 2558 นาง Erna Solberg นายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ พร้อมด้วย นาย Siv Jensen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนาย Oystein Olsen ผู้ว่าการธนาคารกลางนอร์เวย์ ได้จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจนอร์เวย์ ในปี 2558

โดยนาง Solberg ปฏิเสธที่จะยอมรับว่า เศรษฐกิจกำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติ (crisis) แม้จะยอมรับว่าในปี 2558 การลงทุนในอุตสาหกรรมน้ำมันนอกชายฝั่ง (offshore) อาจลดลงถึงร้อยละ 15 โดยนาง Solberg ยืนยันว่า การลดลงของราคาและกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมน้ำมัน เป็นสิ่งซึ่งรัฐบาลนอร์เวย์ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่กลางปีที่แล้ว และงบประมาณปี 2558 ของรัฐบาล ก็ได้ถูกออกแบบไว้เพื่อรองรับ “new norm” ของเศรษฐกิจนอร์เวย์ ที่อยู่บนสมมุติฐานของการลดการพึ่งพิงรายได้จากน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

ส่วน นาย Jensen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เน้นย้ำว่า เศรษฐกิจนอร์เวย์ ยังคงมีความเข้มแข็ง และเตือนให้ชาวนอร์เวย์ตระหนักว่า ยุคแห่งน้ำมันได้ผ่านพ้นไปแล้ว (oil era is over)

ขณะที่นาย Olsen ผู้ว่าการธนาคารกลางนอร์เวย์ คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจนอร์เวย์ ในปี 2558 จะยังคงอยู่ในภาวะอ่อนแอ โดยอาจขยายตัวระหว่างร้อยละ 1-1.5 เท่านั้น ซึ่งลดลงจากเดิมที่เคยคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.25 เช่นเดียวกับ อัตราการว่างงานแม้ว่าจะยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2557 (ร้อยละ 3.6) แต่การขึ้นค่าจ้างแรงงาน (wages growth) ก็จะเพิ่มขึ้นไม่มากนักเพียงประมาณร้อยละ 1 เท่านั้น (ปี 2556 - 2557 ขยายตัวร้อยละ 3.2) ขณะที่เงินเฟ้อจะอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ซึ่งชนเพดานควบคุมของธนาคารกลาง

02/23/2015กลับหน้าหลัก