ข่าวเด่น

ผลกระทบของค่าเงินโครนที่อ่อนลงต่อการส่งออกอาหารทะเลของนอร์เวย์

ในปี 2557 นอร์เวย์ส่งออกอาหารทะเล คิดเป็นมูลค่า 68.8 พันล้านโครนนอร์เวย์ ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 12 แม้ว่าตลอดทั้งปี 2557 อุตสาหกรรมประมงของนอร์เวย์จะต้องเผชิญกับปัญหาการกีดกันทางการค้าจากจีนและรัสเซีย (ตลาดรัสเซียส่งออกลดลงร้อยละ 48) ซึ่งเป็นตลาดนำเข้าใหญ่จนทำให้หลายฝ่ายมองว่าการส่งออกน่าจะลดลงกว่าร้อยละ 11 แต่ผลจากการอ่อนค่าของเงินโครน (จาก 5.5 โครนนอร์เวย์ / 1 ดอลลาร์สหรัฐ ในเดือน มิถุนายน 2557 เป็น 7.75 โครนนอร์เวย์ / 1 ดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนธันวาคม 2557) และการที่ผู้ส่งออกนอร์เวย์เร่งปรับตัวโดยเพิ่มการส่งออกไปยังตลาดยุโรป (ร้อยละ 62 ของการส่งออกทั้งหมด) สหรัฐฯ และเอเชีย โดยเฉพาะ อินโดนีเซีย ไทย ไต้หวัน และสิงคโปร์ ให้มากขึ้น ได้ช่วยทำให้อุตสาหกรรมประมงของนอร์เวย์รอดพ้นภาวะวิกฤติมาได้ และคาดว่าจะมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2558

สำหรับการส่งออกปลาประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นสินค้าประมงหลักของนอร์เวย์ ในปี 2557 ที่ผ่านมา มีการส่งออกเพิ่มขึ้นในกลุ่มปลาแซลมอน ( 44 พันล้านโครนนอร์เวย์ / ขยายตัวร้อยละ 11) ปลา Cod (12 พันล้านโครน นอร์เวย์ / ขยายตัวร้อยละ 20) ปลา Mackerel (4.1 พันล้านโครนนอร์เวย์ / ขยายตัวถึงร้อยละ 43) กุ้งและสัตว์น้ำมีกระดอง (1 พันล้านโครนนอร์เวย์ / ขยายตัวร้อยละ 23)

02/23/2015กลับหน้าหลัก