เกาะติดข่าว

เกาะติดข่าว

แนวโน้มเศรษฐกิจนอร์เวย์ในปี 2558
เมื่อวันที่ 16 มการาคม 2558 นาง Erna Solberg นายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ พร้อมด้วย นาย Siv Jensen รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนาย Oystein Olsen ผู้ว่าการธนาคารกลางนอร์เวย์...

ผลกระทบของค่าเงินโครนที่อ่อนลงต่อการส่งออกอาหารทะเลของนอร์เวย์
ในปี 2557 นอร์เวย์ส่งออกอาหารทะเล คิดเป็นมูลค่า 68.8 พันล้านโครนนอร์เวย์ ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ร้อยละ 12 แม้ว่าตลอดทั้งปี 2557 ...

การส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาตินอร์เวย์ ในปี 2557 ที่ผ่านมา นอร์เวย์ส่งออกน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ เป็นมูลค่า 494.6 พันล้านโครนนอร์เวย์ ลดลงร้อยละ 6.1 เมื่อเทียบกับปี 2556...

ธนาคารกลางนอร์เวย์ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ธนาคารกลางนอร์เวย์ได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากเดิมร้อยละ 1.5 เหลือร้อยละ 1.25...

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอาหารทะเลของนอร์เวย์
ปัจจุบันนอร์เวย์เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าประมง อันดับ 2 ของโลก รองจากจีน โดยมีประเทศผู้นำเข้าสำคัญ ได้แก่ โปแลนด์ ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมนี จีน และเนเธอร์แลนด์...

นอร์เวย์กับมาตรการระงับการนำเข้าสินค้าของรัสเซีย
ตามที่ประธานาธิบดีรัสเซียลงนามในกฤษฏีกาสั่งห้ามนำเข้าสินค้าทางการเกษตรจากสหรัฐฯ EU แคนาดา ออสเตรเลียและนอร์เวย์ เป็นเวลา 1 ปี...

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของนอร์เวย์ในไตรมาสที่ 2 (Q2) ของปี 2557
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของนอร์เวย์ในไตรมาสที่ 2 (Q2) ของปี 2557 ซึ่งเผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติของนอร์เวย์ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557...

คาดการณ์เศรษฐกิจนอร์เวย์ในปี 2557
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 257 นาย Oystein Olsen ผู้ว่าการธนาคารกลางนอร์เวย์ ได้กล่าว Annual Address ต่อคณะทูตต่างประเทศประจำนอร์เวย์ เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของนอร์เวย์...


Pages: 1