ธุรกิจที่สำคัญในพื้นที่

ธุรกิจไทยในพื้นที่

ร้านอาหาร

อาหารไทยเป็นที่นิยมของชาวนอร์เวย์และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวนอร์เวย์ โดยในปัจจุบันมีร้านอาหารไทยที่มีเจ้าของเป็นคนไทยเปิดดำเนินการในนอร์เวย์อยู่หลายร้านในหลาย ๆ เมือง นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหารไทยที่มีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติ (ทั้งชาวนอร์เวย์ หรือชาวต่างชาติ เช่น เวียดนาม) แต่ใช้แม่ครัว/พ่อครัวคนไทยเพื่อให้ได้รสชาติอาหารที่ดั้งเดิม ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหารพบว่าลูกค้าชาวนอร์เวย์ส่วนใหญ่รู้จักอาหารไทยจากการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทย ทำให้สนใจบริโภคอาหารที่มีรสชาติดั้งเดิม


ร้านนวดแผนไทย

มีค่าบริการชั่วโมงละประมาณ 600 -800 โครนนอร์เวย์


ร้านขายของชำ (Grocery)

ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่สืบเนื่องมาจากธุรกิจร้านอาหาร เนื่องจากผู้ประกอบการร้านอาหารจะต้องจัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม พบว่าร้านขายของชำอาหารเอเชีย (Asian Grocery) ในนอร์เวย์มีผลิตภัณฑ์อาหารจากประเทศไทยวางจำหน่ายอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ผู้ประกอบการรายใหญ่มักเป็นชาวต่างชาติที่อพยพเข้ามาอยู่ในนอร์เวย์ โดยเฉพาะชาวเวียดนาม ขณะที่ร้านขายของชำที่มีเจ้าของเป็นคนไทย ในปัจจุบันจึงมีจำนวนไม่มากนัก