สาธารณรัฐลัตเวีย (Republic of Latvia)

เกร็ดการทำธุรกิจ

วัฒนธรรมทางธุรกิจ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

 • เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ชาวลัตเวียจะจับมือกับผู้เข้าร่วมประชุมทั้งก่อนและหลังของการประชุม
 • การแลกเปลี่ยนนามบัตร นิยมปฎิบัติหลังจากการแนะนำคู่สนทนาแล้ว
 • ชาวลัตเวียอาจเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่แสดงอารมณ์ทางสีหน้าเวลาสนทนาจะเน้นเจรจาเนื้อหาที่สำคัญโดยไม่พูดอ้อมค้อม ตรงไปตรงมา และเจรจาอย่างเป็นทางการและมีการประชุมที่ไม่ยืดเยื้อ
 • ชาวลัตเวียให้ความสำคัญกับตำแหน่งหรือคำนำหน้าชื่อเป็นอย่างมาก จะใช้ชื่อตำแหน่งตามด้วยนามสกุลหรือเรียกชื่อทางตำแหน่ง เช่น (Mr. Director) หากบุคคลไม่มีตำแหน่งทางวิชาการหรือทางธุรกิจจะใช้คำนำหน้าชื่อ "Kungs" สำหรับผู้ชายและ  "Kundze" สำหรับผู้หญิงเพื่อเป็นการให้เกียรติ
 • การแนะนำคู่ค้าผ่านตัวแทน (middle man) เป็นธรรมเนียมปฎิบัติของสังคมธุรกิจในลัตเวียทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคู่ค้าบริษัทจากต่างชาติได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ดีและน่าเชื่อถือ
 • แม้การติดต่อทางอีเมลล์กำลังเป็นที่นิยม แต่ชาวลัตเวียยังคงนิยมใช้โทรศัพท์ในการติดต่อธุรกิจกันอย่างกว้างขวาง

วัฒนธรรมองค์กร

 • องค์กรธุรกิจในลัตเวียส่วนใหญ่ยังเป็นโครงสร้างการบริหารจัดการแบบลำดับชั้นอยู่
 • ในองค์กรขนาดใหญ่การตัดสินใจมักมาจากผู้บริหารระดับสูงเป็นผลให้การตัดสินใจทางธุรกิจค่อนข้างเป็นไปอย่างอย่างรวดเร็ว และไม่มีการเจรจาต่อรองอย่างกว้างขวางกับพนักงานทั่วไป

ภาษา

 • ชาวลัตเวียส่วนใหญ่สามารถสื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษา คนอายุ 15 ขึ้นไปมีแนวโน้มที่จะสื่อสารภาษารัสเซียได้
 • ยังมีชาวรัสเซียจำนวนมากที่ยังคงอาศัยอยู่ในลัตเวียด้วยเหตุนี้ภาษาที่สอง(อย่างไม่เป็นทางการ) ของลัตเวียยังคงเป็นภาษารัสเซีย ในขณะเดียวกันยังคงมีโรงเรียนจำนวนมากที่ใช้เป็นภาษารัสเซียในการที่เรียนการสอนอีกด้วย
 • ภาษารัสเซียอาจเป็นภาษาทางเลือกในการเจรจาธุรกิจสำหรับนักธุรกิจวัยกลางคนที่ทำงานในบริษัท แถบยุโรปตะวันออกในขณะที่การเจรจากับบริษัทในแถบยุโรปตะวันตก และส่วนอื่นๆ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

เวลาทำการ

 • บริษัทส่วนใหญ่จะเปิดทำการในช่วง 08:00- 08:30น.และปิดทำการระหว่าง 16:30 -17:00 น.
 • พนักงานอาจมีการทำงานล่วงเวลาจนดึก แม้ในวันหยุดสุดสัปดาห์
 • เป็นบางบริษัท อนุญาตให้พนักงานสามารถเลิกงานในเวลาประมาณ 16:00 น.ของวันศุกร์ได้
 • ธนาคารส่วนใหญ่เปิดทำการในวันธรรมดาระหว่าง 09:00- 17:00 น.

วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ

วัน/เดือน ความสำคัญ
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
มีนาคม  และเมษายน Good Friday และวันอีสเตอร์
1 พฤษภาคม วันแรงงานและวันประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐลัตเวีย (Convocation Day of the Constituent Assembly of the Republic of Latvia)
4 พฤษภาคม วันประกาศคืนอิสรภาพของสาธารณรัฐลัตเวีย
(Restoration of Independence of the Republic of Latvia)
23-24 มิถุนายน, วัน Midsummer
18 พฤศจิกายน วันชาติ
25-26 ธันวาคม วันคริสมาสต์