สาธารณรัฐลัตเวีย (Republic of Latvia)

กฎระเบียบที่ควรรู้ก่อนเริ่มลงทุน

การค้า

การจดทะเบียนการค้าในลัตเวียมีความสะดวกรวดเร็ว โดยใช้เวลาประมาณ 2-5 วันทำการ

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานทะเบียนการค้าลัตเวีย (the Register of Enterprises of the Republic of Latvia) ที่ www.ur.gov.lv/registri.html (เป็นภาษาลัตเวีย) และสภาหอการค้าลัตเวีย ที่ www.chamber.lv

ทั้งนี้ กฏระเบียบด้านศุลกากรของลัตเวียในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนมาใช้กฏระเบียบของสหภาพยุโรป ภายหลังจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2547เป็นต้นมา


การเรียกเก็บภาษีนำเข้า – ส่งออกของลัตเวีย แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทหลัก

1. สินค้าที่มีการผลิตในกลุ่ม EU

จะได้รับการยกเว้นภาษีภายใต้ข้อตกลงของ EU

2. สินค้าที่ผลิตจากประเทศนอกกลุ่ม EU

การเรียกเก็บภาษีนำเข้าจะขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของสินค้านั้นๆเป็นหลัก (Country of origin) ส่วนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จะเรียกเก็บเฉพาะในกรณีนำเข้าสินค้าเพื่อการบริโภคในลัตเวียแต่จะไม่มีการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มกับสินค้าที่นำเข้าจากประเทศนอกกลุ่ม EU แต่มิได้ถูกใช้เพื่อการผลิตสินค้าอื่นหรือถูกใช้โดยผู้บริโภคในลัตเวีย

3. สินค้าภายใต้โควต้าภาษี (Tariff Rate Quota: TRQ)

โดยผู้สนใจสามารถศึกษา รายละเอียดสินค้าภายใต้โควต้าภาษี (Tariff Rate Quota: TRQ)

4. สินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (The Generalised System of Preferences -GSP)

ผู้สนใจสามารถศึกษา รายละเอียดสินค้าที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (The Generalised System of Preferences -GSP)