สาธารณรัฐลัตเวีย (Republic of Latvia)

คู่ค้าของท่าน

ภาคการเกษตร

ชื่อหน่วยงาน ติดต่อ
สำนักงานส่งเสริมการลงทุนของลัตเวีย
(Investment and Development Agency of Latvia- LIAA)
2 Perses Street, Riga, LV-1442, Latvia
(+371) 67039400
(+371) 67039401
liaa@liaa.gov.lv
www.liaa.gov.lv/en
กระทรวงเกษตร
(Latvia Ministry of Agriculture)
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
(+371) 67027010
(+371) 67027512
zm@zm.gov.lv
www.zm.gov.lv/

ภาคอุตสาหกรรม

ชื่อหน่วยงาน ติดต่อ
สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของลัตเวีย
(Latvia Chamber of Commerce and Industry)
35.Kr.Valdemara str., Riga, LV-1010, Latvia
(+371) 67830811 
(+371) 67820092
info@chamber.lv
www.chamber.lv/en/

ภาคบริการ

ชื่อหน่วยงาน ติดต่อ
องค์กรการท่องเที่ยว
(Tourism Development Agency)
Liberty Street 55, Riga, LV-1519, Latvia
(+371) 67229945
(+371) 67358128
info@latvia.travel
www.tava.gov.lv/lv/
Latvian Association of Freight Forwarders and Logistics LAFF Ventspils 50, Rīga, LV-1002
(+371) 67603102
(+371) 67601319
laff@laff.lv
www.laff.lv