สาธารณรัฐลัตเวีย (Republic of Latvia)

หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

รายชื่อบริษัทโลจิสติกส์

ชื่อหน่วยงาน ติดต่อ
Latvian Association of Freight Forwarders and Logistics LAFF Ventspils 50, Rīga, LV-1002
(+371) 67603102
(+371) 67601319
laff@laff.lv
www.laff.lv
AV Logistic, SIA Dzērvju iela 3b, Stūnīši, LV-2127 Olaines novads, Latvija
(+371) 67442883
(+371) 67442890
info@avlogistic.lv
www.avlogistic.lv
Combi Logistics, SIA Valmieras Str. 20a LV-4101, Cēsis, Latvija
(+371) 26330674
(+371) 66013254
info@colog.eu
www.combi.cc/en/
Astra Logistic Ltd, SIA: Riga International Airport Marupe District, P.O.B. 8, LV-1044, Latvia
+371 67969360
+371 67969361
info@astralogisticltd.com
http://pharmaceuticals-forwarder.com/eng/
Ortus Logistic, SIA, StarptautiskiekravuparvadajumiEiropa Kandavas str. 8 k-3 -5, LV-1083, Riga Latvia
+371 67796651
+371 67796650
sales@ortuslogistic.lv
www.ortuslogistic.lv/lv/