สาธารณรัฐลัตเวีย (Republic of Latvia)

รู้จักลัตเวียภาพรวมประเทศ

 • พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์สลับกับเนินสูง
 • มีทรัพยากรน้ำอุดมสมบูรณ์
 • มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์
 • รัฐบาลมีความกระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
 • ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม

ข้อมูลทั่วไป

 • พื้นที่: 64,589 ตร.กม.
 • เมืองหลวง: กรุงริกา (Riga)
 • ประชากร: 2 ล้านคน (ไทย 67.6 ล้านคน) (ปี 2556)
 • ภาษาทางการ: ลัตเวีย และ รัสเซีย
 • ศาสนา: คริสต์นิกายลูเธอรัน และกรีกออร์ธอร์ดอกซ์
 • ประธานาธิบดี: นายอันดริส บีรซินช์ (Andris Bērziņš)
 • นายกรัฐมนตรี: นางเลียมโดเดอ สตาวยูมา (Laimdota Straujuma)
 • รมว.กต.: นายเอ็ดการส์ รินคีวิชส์ (Edgars Rinkēvičs)
 • วันชาติ: 18 พฤศจิกายน
 • วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต: 19 มีนาคม 2535

ข้อมูลเศรษฐกิจ (2556)

 • GDP: 28.38 พันล้าน USD (ไทย 365 พันล้าน USD)
 • GDP per Capita: 8,426 USD (ไทย 5,727 USD)
 • Real GDP Growth: ร้อยละ 0.4 (ไทย ร้อยละ 2)
 • ทรัพยากรสำคัญ: ถ่านหินเลน หินปูน แร่โดโลไมต์ อำพัน พลังน้ำ ไม้
 • อุตสาหกรรมหลัก: อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ
 • สินค้าส่งออกที่สำคัญ: ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ โลหะและโลหะภัณฑ์ สิ่งทอ
 • ตลาดส่งออกที่สำคัญ: ลิทัวเนีย เอสโตเนีย รัสเซีย เยอรมนี สวีเดน สหราชอาณาจักร
 • สินค้านำเข้าที่สำคัญ: เครื่องจักรและส่วนประกอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการขนส่ง เคมีภัณฑ์
 • ตลาดนำเข้าที่สำคัญ: ฟินแลนด์ เยอรมนี รัสเซีย สวีเดน ลิทัวเนีย เอสโตเนีย โปแลนด์
 • สกุลเงิน: ยูโร (1 ยูโร ประมาณ 36 บาท ณ วันที่ 26 มีนาคม 2558)
 • อัตราเงินเฟ้อ: ร้อยละ 0.2 (ไทย ร้อยละ 3)

สถิติที่สำคัญไทย-ลัตเวีย (2557)

มูลค่าการค้าไทย-ลัตเวีย

49.65 ล้าน USD (เพิ่มจากปี 2556 ร้อยละ 20.30) (ไทยส่งออก 37.32 ล้าน USD และนำเข้า 12.33 ล้าน USD ไทยได้ดุลการค้า 24.98 ล้าน USD)

สินค้าส่งออกของไทย

ผลิตภัณฑ์ ยาง เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณ์ เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกมส์ ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผลไม้กระป๋องและแปรรูป ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะ

สินค้านำเข้าจากลัตเวีย

พืช และผลิตภัณฑ์จากพืช นมและผลิตภัณฑ์นม เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์ เครื่องดนตรี ของเล่น เครื่องกีฬา และเครื่องเล่นเกม เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายใน