สาระน่ารู้

สมาพันธ์และสหภาพแรงงานที่สำคัญ

สมาพันธ์และสหภาพแรงงานที่สำคัญ ได้แก่

LO : สหภาพการค้าแห่งนอร์เวย์ (The Norwegian Confederation of Trade Unions (LO))

เป็นองค์กรคนงานที่ใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดในนอร์เวย์ โดย LO ถือเป็นองค์กรที่มีความมั่นคงในสังคมและมีประวัติต่อเนื่องในการมีส่วนพัฒนาสังคมมานานกว่า 100 ปี


Unio (http://www.unio.no/no)

สมาพันธ์ผู้ประกอบวิชาชีพ มีความเป็นอิสระทางการเมืองและมีส่วนร่วมในนโยบายแรงงาน และติดตามงานบริการสาธารณะของรัฐบาล ผลักดันให้ประชากรที่เป็นลูกจ้างและการจ้างงานมีความเท่าเทียมกัน


YS (http://www.ys.no/)

เป็นองค์กรอิสระทางการเมือง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2520 และประกอบด้วย 21 สหภาพแรงงานที่มีสมาชิกรวมกว่า 215.000 คน องค์กรก่อตั้งขึ้นจากความเชื่อที่ว่า ประชาชนทุกคนควรมีส่วนร่วมในการดูแลและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม


Akademikerne (http://www.akademikerne.no/)

เป็นองค์กรแรงงานเพื่อการศึกษาในระยะยาว ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2520 สมาชิก คือกลุ่มสมาคมวิชาชีพ หรือคนที่มีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาสายวิชาชีพ Akademikerne ประกอบด้วยสมาชิก 13 สมาคม มีสมาชิกประมาณ 180,000 คน

12/22/2014กลับหน้าหลัก