สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

สมาพันธ์และสหภาพแรงงานที่สำคัญ
สหภาพการค้าแห่งนอร์เวย์ (The Norwegian Confederation of Trade Unions (LO)) – เป็นองค์กรคนงานที่ใหญ่ที่สุดและมีอิทธิพลมากที่สุดในนอร์เวย์ ...

หน่วยช่วยเหลือฉุกเฉิน
หน่วยช่วยเหลือฉุกเฉิน - สามารถโทรติดต่อขอความช่วยเหลือในเหตุการฉุกเฉินได้ที่...

การแสดงความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็น  - ชาวนอร์เวย์รักความเรียบง่าย ไม่ชอบโอ้อวด และไม่วิจารณ์ผู้อื่นในแง่ลบ ...

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวนอร์เวย์ที่ทักทายด้วยการจับมือ แต่ไม่นิยมการแตะต้องร่างกายของคู่สนทนา ...

มารยาทในการนัดพบ
เมื่อได้รับเชิญให้ไปเยี่ยมบ้านหรือรับประทานอาหารที่บ้านของชาวนอร์เวย์ ควรตรงต่อเวลานัดหมาย ...

การให้ทิป
การให้ทิปในนอร์เวย์เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะให้ประมาณร้อยละ 6 -10 ของบริการที่ได้รับ ...

การต่อรองราคาสินค้า
สินค้าในนอร์เวย์มีการติดป้ายราคาสินค้าอย่างชัดเจน จึงไม่มีธรรมเนียมในการต่อรองราคาสินค้า...


Pages: 1