รู้จักนอร์เวย์

ภาพรวมประเทศ

ข้อมูลทั่วไป

norway mapcity norway

ประเทศนอร์เวย์

ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรlแกนดิเนเวีย ทิศเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติก ทิศตะวันตกติดกับทะเลนอร์วีเจียน ทิศตะวันออกติดกับฟินแลนด์ สวีเดน และรัสเซีย ทิศใต้ติดกับทะเลเหนือ

พื้นที่

385,199 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 75 ของประเทศไทย)

เมืองหลวง

กรุงออสโล (Oslo)

ประชากร

5.35 ล้านคน (ปี 2561)

ภูมิอากาศ

อุณหภูมิบริเวณชายฝั่งเปลี่ยนแปลงตามอิทธิพลของกระแสน้ำแอตแลนติกเหนือ มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีในภาคพื้นทวีป และมีฝนตกตลอดปีบริเวณชายฝั่งตะวันตก

ภาษาราชการ

นอร์เวย์

ศาสนา

คริสต์นิกาย Church of Norway ร้อยละ 82.7
คริสต์นิกายอื่นๆ ร้อยละ 4.8
อิสลาม ร้อยละ 1.7
อื่นๆ ร้อยละ 10.8

หน่วยเงินตรา

โครนนอร์เวย์ (Norwegian Kroner ตัวย่อ NOK)
(1 โครนนอร์เวย์ ประมาณ 3.97 บาท ณ วันที่ 8 มิ.ย. 2561)

พระประมุข 

สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์ที่ 5 (Harald V)

นายกรัฐมนตรี

นางอาร์นา ซูลเบิร์ก (Erna Solberg)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

นางอิเน เอริกสัน เซอร์เรเดอร์ (Ine Eriksen Søreide)

วันชาติ

17 พฤษภาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

30 พฤศจิกายน 2448


การเมืองการปกครอง

นอร์เวย์มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยบทบาท ของพระองค์ในปัจจุบัน จำกัดอยู่เพียงด้านพิธีการและสัญลักษณ์ ส่วนรัฐสภาใช้ระบบสภาเดียว คือ สภา สตอร์ทติงเกท (Stortinget) มีจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมด 169 คน มาจากการเลือกตั้งแบบสัดส่วนโดยตรงจากประชาชน มีวาระดำรงตำแหน่งครั้งละ 4 ปี

การเลือกตั้งทั่วไปของนอร์เวย์ครั้งล่าสุด มีขึ้นเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 โดยนางอาร์นา ซูลเบิร์ก (Erna Solberg)นายกรัฐมนตรีสมัยที่แล้ว จากพรรค Conservative ชนะผลการเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 2 

คณะรัฐบาลใหม่ของนอร์เวย์เป็นรัฐบาลแบบผสมประกอบด้วยพรรคการเมือง 3 พรรค ได้แก่

 1. พรรค Conservative Party (Høyre)
 2. พรรค Progress (Fr.P)
 3. พรรค Liberal  (Venstre)

ในส่วนของนโยบายที่คณะรัฐบาลใหม่ของนอร์เวย์จะให้ความสำคัญมีทั้งหมด 8 ประเด็นด้วยกัน คือ

 1. การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆของภาคอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
 2. เสรีภาพในการดำรงชีวิตของประชาชน
 3. การลงทุนด้านการวิจัย
 4. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของภาคอุตสาหกรรม
 5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจ
 6. ส่งเสริมความเป็นรัฐสวัสดิการด้านต่างๆโดยเฉพาะการจ้างงาน
 7. สร้างเครือข่ายทางสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
 8. กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

ข้อมูลทางเศรษฐกิจและดัชนีชี้วัดที่สำคัญ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
391 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2560)
รายได้ประชาชาติต่อหัว   75,000 ดอลลาร์สหรัฐ /ปี (ปี 2560)
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 1.8 (ปี 2560)
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 2 (ปี 2560)
อัตราการว่างงาน ร้อยละ 4 (ปี 2560)
ทรัพยากรสำคัญ น้ำมันดิบ, ก๊าซธรรมชาติ และพลังงานน้ำ
อุตสาหกรรมหลัก พลังงาน, ประมง, IT ICT และต่อเรือ
สินค้าส่งออกที่สำคัญ น้ำมันปิโตรเลียม, ก๊าซธรรมชาติ, เครื่องจักรอุตสาหกรรม, อุปกรณ์การขนส่ง, เคมีภัณฑ์, ปุ๋ย, กระแสไฟฟ้า, นิเกิล, อลูมิเนียม, เหล็ก, เหล็กกล้า, ปลา และสัตว์น้ำ
ตลาดส่งออกที่สำคัญ  อังกฤษ, เยอรมนี, เนเธอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, สวีเดน และสหรัฐอเมริกา
สินค้านำเข้าที่สำคัญ เครื่องจักรและอุปกรณ์การขนส่ง, เคมีภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์ยา, อาหาร, สัตว์เลี้ยง สินแร่ และเศษโลหะ
ตลาดนำเข้าที่สำคัญ สวีเดน, เยอรมนี, เดนมาร์ก, จีน, อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา

ภาพรวมเศรษฐกิจ

นอร์เวย์เป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติทางพื้นดิน ป่าไม้ และทะเลอย่างมาก โดยมีอุตสาหกรรมหลัก คือ อุตสาหกรรมการประมง ป่าไม้ การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ เหมืองแร่จำพวกอลูมิเนียม สังกะสี ตะกั่ว และทองแดง และอุตสาหกรรมการต่อเรือและอุปกรณ์ด้านการเดินเรือทะเล นอกจากนี้ นอร์เวย์ยังมีอุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ โดยรัฐบาลนอร์เวย์มีนโยบายที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเพื่อผลประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต

นอร์เวย์เป็นรัฐสวัสดิการ มีนโยบายที่เน้นการนำรายได้ของรัฐมาสนับสนุนภาคบริการเพื่อเป็นหลักประกันทางสังคมแก่ประชาชนในด้านต่างๆ อาทิ การบริการรักษาพยาบาล การศึกษา การจัดระบบบำเหน็จบำนาญ และการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ ลักษณะสำคัญของสังคมนอร์เวย์อีกประการหนึ่ง คือ การเน้นความเท่าเทียมกันในเรื่องเพศ ซึ่งทำให้สตรีชาวนอร์เวย์ได้รับสิทธิในการทำงานและสิทธิทางด้านสังคมอื่นๆ เช่นเดียวกับบุรุษ

นอร์เวย์เป็นประเทศที่ร่ำรวยมากที่สุดในลำดับต้นๆ ของโลก (International Monetary Fund - IMF จัดให้เป็นลำดับ  6) โดยรายได้หลักของประเทศมาจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน